Version 1 2020-03-02

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy avser de tjänster som tillhandahålls av Plexian AB (publ), org.nr: 559109-0559, och redogör för hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter

Plexian AB värdesätter din personliga integritet och arbetar strukturerat för att genom såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder säkerställa att din personliga integritet inte kränks. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Den Europeiska dataskyddsförordningen GDPR och vi är måna om att du som kund skall känna dig trygg i dina kontakter med oss.

Insamling av personuppgifter

Plexian är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för din användning av EDGE och vårt tillhandahållande av tjänsterna.

Vid registrering

De personuppgifter vi samlar in från dig är i första hand uppgifter du själv lämnar till oss i samband med att du registrerar dig som användare, dvs;

I samband med aktivering av vår tjänst samlas kortnummer in från vår partner för sammankoppling av kortnummer med dina personuppgifter som användare.

Vid användande av tjänsten

I samband med användande av EDGE samlar vi även in och lagrar vi även följande uppgifter om dig som användare:

Enhets-ID och IP-adressuppgifter loggas endast i säkerhetssyfte för att förebygga eventuell skada för dig som användare och för Plexian eller dig som användare.

Plexian tar även i köpprocessen emot och behandlar transaktionsuppgifter från Kortutgivaren och Kortprocessorn för att kunna uppnå syfte och ändamålen med behandlingen.

Transaktionsuppgifter som behandlas inkluderar:

Transaktionsuppgifterna från kortutgivaren inkluderar preliminära transaktionsuppgifter i realtid vilka verifieras på regelbunden basis med angivande av datum och tid för respektive transaktion. Försäljningsställe-id innefattar information som identifierar terminalen där du har genomfört ett köp med ditt EDGE VISA.

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Fullgörande av avtal

Det huvudsakliga ändamålet med Plexians insamling och behandling av personuppgifter enligt ovan inom ramen för vår tjänst är att dokumentera, administrera samt uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig (Art. 6 GDPR). Detta innebär att vi i det fall du inte förser oss med dessa uppgifter, inte kan leverera tjänster i enlighet med vårt avtal med dig.

Rättslig förpliktelse

Plexian behandlar även dina personuppgifter för att fullgöra eventuella rättsliga förpliktelser i övrigt.

Exempel på sådan behandling är;

Berättigat intresse

Vi kan även komma att använda även dina kontaktuppgifter för att informera dig om erbjudanden och kampanjer från oss eller våra samarbetspartners utifrån berättigat intresse.

Överföring av personuppgifter till tredje part

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till och behandlas av våra personuppgiftsbiträden i den mån det är relevant för att uppnå de ändamål som uppgifterna ifråga har insamlats för enligt denna integritetspolicy. Så långt det är möjligt kommer uppgifterna att lämnas ut i anonymiserad form, men för vissa ändamål, dvs då så krävs för att vi skall kunna leverera erbjuden tjänst till dig i enlighet med våra villkor, är det nödvändigt att mottagaren får information som gör det möjligt att identifiera dig som användare. De kategorier av mottagare som kan ta del av personuppgifterna kan grupperas som:

Våra personuppgiftsbiträden har via avtal förbundit sig att endast använda dina personuppgifter och företagsrelaterade uppgifter i linje med våra instruktioner i enlighet med Europeiska Unionens Dataskyddsförordning GDPR. All vidare användning av uppgifterna av dessa personuppgiftsbiträden är utesluten.

Plexian kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter till annan tredje part om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lag, domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande. Om det finns någon misstanke om att du har begått ett brott i samband med nyttjande av tjänsten kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter eller till följd av domstolsbeslut.

Överföring av personuppgifter till tredje land

I samband med nyttjande av vår kundtjänst kan de personuppgifter du delar med oss komma att överföras till tredje land då vår kundserviceplattform hanteras av ett amerikanskt företag med bas i USA. Detta företag är certifierat enligt Privacy Shield vilket innebär att hantering sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Ingen annan överföring av personuppgifter sker till land utanför EU/EES.

Lagring och gallring av personuppgifter

Personuppgifterna lagras under avtalstiden samt efter avtalets upphörande och arkiveras i 7 år i enlighet med bokföringslagen. Uppgifterna gallras därefter årligen då inte längre är relevanta för de ändamål för vilka de samlats in för. Information som vi erhåller om dig när du använder tjänsten, kan komma att användas och lagras i en längre tidsperiod om/när informationen är föremål för legal förfrågan eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot användarvillkoren.

Säkerhet

För att skydda dina personuppgifter tillämpar vi bland annat krypterad dataöverföring (SSL- kryptering), brandväggar, och andra säkerhetsåtgärder.

Vår PCI-Partner är PCI-DSS-Level 1 certifierad och uppfyller därmed kortföretagens och bankernas säkerhetskrav.

Länkar till externa webbplatser

För att du som kund skall kunna ta del av erbjudanden och information från våra partners (handlare), publiceras material från tredje part i EDGE. Länkar till dessa är endast i informationssyfte och då Plexian saknar kontroll över innehåll och material som publiceras på dessa handlares externa webbplatser ansvarar vi ej heller för dess innehåll. Notera särskilt att respektive tredje parts eventuella personuppgiftsbehandling inte hanteras inom ramen för denna Integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du som användare har rätt att få information om vilka personuppgifter behandlas av oss och har därmed rätt att få ett registerutdrag. Du har rätt till denna information kostnadsfritt och utan angivande av skäl vid två tillfällen per år. Du har också rätt att vända dig till oss för att;

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter i någon mån strider mot Europeiska Unionens Dataskyddsförordning (GDPR), har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontakta oss

För att utöva rättigheterna enligt ovan, för att framför klagomål eller om du har övriga frågor; vänligen kontakta oss enligt nedan:

Plexian AB, Gustav Adolfs Torg 8B, 211 39 Malmö
Telefon: 040-602 54 15 eller på e-postadress: kontakt@plexian.se

Privacy Policy

This policy explains when and why we collect personal information about you, how we use it, the conditions under which we may disclose it to others and how we keep it secure.

TPML is committed to safeguarding the privacy of your information. By “your data”, "your personal data”, and “your information” we mean any personal data about you which you or third parties provide to us.

We may change this Policy from time to time so please check this page regularly to ensure that you’re happy with any changes.

Who are we?

Transact Payments Malta Limited (“TPML”, “we”, “our” or “us”) is the issuer of your card and is the Data Controller for the personal data which you provide to us in relation to the card only. TPML is not the Data Controller in relation to any use of your personal data to send marketing or promotional material to you. TPML is an e-money institution, authorised and regulated by the Gibraltar Financial Services Commission. Our registered office address is Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana, FRN 1914, Malta and our registered company number is C91879.

Enfuce is the Program Manager of your card and is a Data Processor of the personal data which you provide to us in relation to the card.

How do we collect your personal data?

We collect information from you when you apply for a payments card which is issued by us and when you use your card to make transactions. We also obtain information from third parties (such as fraud prevention agencies) who may check your personal data against any information listed on an Electoral Register and/or other databases.

On what legal basis do we process your personal data?

Contract

Your provision of your personal data and our processing of that data is necessary for each of us to carry out our obligations under the contract (known as the Cardholder Agreement or Cardholder Terms & Conditions or similar) which we enter into when you sign up for our payment services. At times, the processing may be necessary so that we can take certain steps, at your request, prior to entering into that contract, such as verifying your details or eligibility for the payment services. If you fail to provide the personal data which we request, we cannot enter into a contract to provide payment services to you or will take steps to terminate any contract which we have entered into with you.

Legal/Regulatory

We may also process your personal data to comply with our legal or regulatory obligations.

Legitimate Interests

We, or a third party, may have a legitimate interest to process your personal data, for example:

What type of personal data is collected from you?

When you apply for, and use, a card, we, or our partners on our behalf, collect the following information from you: Full name, address, date of birth, email address, Social Security Number (SSN), phone number, account balances, transactional and cryptographic data, IP address and card data.

When you use your card to make transactions, we store that transactional and financial information. This includes the date, amount, currency, card number, card name, account balances and name of the merchant, creditor or supplier. We also collect information relating to the payments which are made to/from your account.

How is your personal data used?

We use your personal data to:

Who do we share your information with?

We pass your information to our third party service providers, agents, subcontractors, program managers and other associated organisations for the purposes of completing tasks, managing your account and providing services to you on our behalf, as detailed above. When we use third party service providers, we have a contract in place that requires them to keep your information secure and confidential.

We pass your information to the following categories of entity:

Sending personal data overseas

To deliver services to you, it is sometimes necessary for us to share your personal information outside the European Economic Area (EEA), e.g.:

These transfers are subject to special rules under European and Malta data protection law.

These non-EEA countries do not have the same data protection laws as Malta and EEA. We will, however, ensure the transfer complies with data protection law and all personal information will be secure. We will send your data to countries where the European Commission has made an adequacy decision, meaning that it has ruled that the legislative framework in the country provides an adequate level of data protection for your personal information. You can find out more about this here.

Where we send your data to a country where the European Commission has not made an adequacy decision, our standard practice is to use standard data protection contract clauses that have been approved by the European Commission. To obtain a copy of those clauses, please go to the European Commission’s website.

If you would like further information please contact our Data Protection Officer on the details below.

How long do we store your personal data?

We will store your information for a period of at least six years after our business relationship ends in order that we can comply with our obligations under applicable legislation such as anti-money laundering and anti-fraud regulations. If any applicable legislation requires us to retain your data for a longer period of time, we shall retain it for that period. We will not retain your data for longer than is necessary.

Your rights regarding your personal data?

You have certain rights regarding the personal data which we process:

How is your information protected?

We implement security policies and technical measures in order to secure your personal data and take steps to protect it from unauthorised access, use or disclosure.

While we strive to protect your personal information, we cannot guarantee the security of any information you transmit to us, and you do so at your own risk. Once we receive your information, we make our best effort to ensure its security on our systems. Where we have given (or where you have chosen) a password which enables you to access certain parts of our websites, you are responsible for keeping this password confidential. We ask you not to share your password with anyone.

Complaints

We hope that our Data Protection Officer can resolve any query or concern you may raise about our use of your personal information.

The General Data Protection Regulation also gives you right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the European Union (or European Economic Area) state where you work, normally live or where any alleged infringement of data protection laws occurred. The supervisory authority in Malta is Office of the Information and Data Protection Commissioner. Their contact details are as follows:

IDPC
Floor 2, Airways House, Triq il-Kbira, Tas-Sliema, SLM1549, Malta.
(+356) 23287100 / info@idpc.org.mt

The supervisory authority in Sweden is:

Datainspektionen
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel. +46 8 657 6186
Fax +46 8 652 8652
Email: datainspektionen@datainspektionen.se

Other websites

Our website may contain links to other websites. This privacy policy applies only to our website‚ so we encourage you to read the privacy statements on the other websites you visit. We cannot be responsible for the privacy policies and practices of other sites even if you access them using links from our website.

Changes to our Privacy Policy

We keep our Privacy Policy under review and we regularly update it to keep up with business demands and privacy regulation. We will inform you about any such changes. This Privacy Policy was last updated on 5th January 2021.

How to contact us

If you have any questions about our Privacy Policy or the personal information which we hold about you or, please send an email to our Data Protection Officer at DPO@transactpaymentsltd.com.

version: 2.0